კატეგორიები

ნომერი : 000000022126
სტატუსი: გაყიდვაშია
ფასი : 11.99 ლარი
აღწერა : წიგნი წარმოადგენს ბიზნეს-ანალიტიკური ჟურნალის - „სტრატეგია...
<
1
>
>
ნომერი : 000000020984
სტატუსი: გაყიდვაშია
ფასი : 12 ლარი
<
1
>
>
ნომერი : 000000021738
სტატუსი: დროებით ხელმიუწვდომელია
ფასი : 11.99 ლარი
ნომერი : 000000023688
სტატუსი: გაყიდვაშია
ფასი : 11.99 ლარი
აღწერა : მენეჯერებისთვის `სინერჯი ჯგუფის წიგნები~ ერთგვარი სამა¬გიდო...
<
1
>
>
ნომერი : 000000019858
სტატუსი: გაყიდვაშია
ფასი : 11.99 ლარი
აღწერა : ეს წიგნი წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს მენეჯერებისთვის...
<
1
>
>
ნომერი : 000000025744
სტატუსი: გაყიდვაშია
ფასი : 11.99 ლარი
აღწერა : `გუნდის არქიტექტურა~ `სინერჯი ჯგუფის წიგნების~ სერიის მე-7...
<
1
>
>
ნომერი : 000000008396
სტატუსი: გაყიდვაშია
ფასი : 12 ლარი
<
1
>
>
ნომერი : 000000036028
სტატუსი: გაყიდვაშია
ფასი : 12 ლარი
აღწერა : წიგნი განკუთვნილია როგორც კომერციულ, ისე არაკომერციულ და...
<
1
>
>

Luxury Gifts